zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Słowo rozpoczynające się od litery E

PZU Raport Roczny 2021 > Lexicon > Glosariusz > Słowo rozpoczynające się od litery E
EBA

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ang. European Banking Authority).

ECL

Oczekiwane straty kredytowe (ang. expected credit loss).

EPS

(ang. earnings per share) – wskaźnik rynkowy określający udział zysku przypadającego na jedną akcję.

EPS (ang. earnings per share)

Wskaźnik rynkowy określający udział zysku przypadającego na jedną akcję.

Everest

System do obsługi ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w PZU.