zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

4.2 Skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej

PZU Raport Roczny 2021 > 4.2 Skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Od 1 stycznia 2021 roku w skład Rady Nadzorczej PZU wchodzili:

 • Maciej Łopiński – Przewodniczący Rady;
 • Paweł Górecki – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Robert Śnitko – Sekretarz Rady;
 • Marcin Chludziński – Członek Rady;
 • Agata Górnicka – Członek Rady;
 • Robert Jastrzębski – Członek Rady;
 • Tomasz Kuczur – Członek Rady;
 • Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Rady;
 • Krzysztof Opolski – Członek Rady;
 • Józef Wierzbowski – Członek Rady;
 • Maciej Zaborowski – Członek Rady.

7 czerwca 2021 roku Maciej Łopiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej PZU ze skutkiem na chwilę złożenia rezygnacji.

16 czerwca 2021 roku ZWZ PZU powołało na Członka Rady Nadzorczej PZU Pawła Muchę. W tym samym dniu Rada Nadzorcza PZU powołała Pawła Muchę na Przewodniczącego.

11 października 2021 roku Tomasz Kuczur złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU z dniem 11 października 2021 roku.

12 października 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU powołało na Członka Rady Nadzorczej PZU Radosława Sierpińskiego.

Od 12 października 2021 roku do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w skład Rady Nadzorczej PZU wchodzili:

 • Paweł Mucha – Przewodniczący Rady;
 • Paweł Górecki – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Robert Śnitko – Sekretarz Rady;
 • Marcin Chludziński – Członek Rady;
 • Agata Górnicka – Członek Rady;
 • Robert Jastrzębski – Członek Rady;
 • Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Rady;
 • Krzysztof Opolski – Członek Rady;
 • Radosław Sierpiński – Członek Rady;
 • Józef Wierzbowski – Członek Rady;
 • Maciej Zaborowski – Członek Rady.