zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

19. Koszty z tytułu prowizji i opłat

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 19. Koszty z tytułu prowizji i opłat
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Koszty z tytułu prowizji i opłat 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Koszty transakcji kartowych i bankomatowych, w tym koszty wydanych kart 817 672
Prowizje z tytułu pozyskania klientów bankowych 115 107
Prowizje za udostępnianie bankomatów 44 45
Koszty nagród dla klientów bankowych 16 17
Koszty przelewów i przekazów 42 39
Usługi dodatkowe do produktów bankowych 21 23
Prowizje maklerskie 28 25
Koszty obsługi rachunków bankowych 5 5
Koszty operacji banknotowych 22 21
Koszty działalności powierniczej 29 20
Pozostałe prowizje 55 57
Koszty z tytułu prowizji i opłat, razem 1 194 1 031