zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Mecenat kultury

PZU Raport Roczny 2021 > Mecenat kultury
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Troska Grupy PZU o dobra kultury buduje społeczną tożsamość, szacunek do tradycji, poczucie przynależności do wspólnoty i jej historii. Grupa od lat wspiera najważniejsze instytucje i wydarzenia kulturalne, współdziałając na rzecz upowszechniania kultury oraz dziedzictwa narodowego. Przede wszystkim jest to mecenat nad najznamienitszymi instytucjami kultury w Polsce.

PZU jest partnerem strategicznym Muzeum Narodowego w Warszawie. W 2021 roku w ramach otrzymanego wsparcia Muzeum rozwijało swoją działalność wystawienniczą, programy edukacyjne i kulturalne oraz ofertę on-line.

Instytucje objęte mecenatem PZU:

  • Muzeum Narodowe w Krakowie i wszystkie jego placówki. Dzięki środkom prewencyjnym Muzeum wdrożyło nowoczesne narzędzia do wspomagania kontroli systemów elektronicznej ochrony Oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie;
  • Muzeum Łazienki Królewskie. Dzięki PZU Muzeum sukcesywnie podnosi poziom bezpieczeństwa technicznego zbiorów oraz odwiedzających gości;
  • Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzięki PZU w 2021 roku kontynuowano szeroką ofertę on-line Muzeum, w tym wirtualne zwiedzanie, lekcje plenerowe, wykłady czy spacery historyczne po Warszawie;
  • Teatr Wielki – Opera Narodowa. Dzięki PZU budynek Teatru wyposażony jest w najnowocześniejszy system antykradzieżowy. W 2021 roku Teatr Wielki – Opera Narodowa poszerzał swoją ofertę o spektakle i koncerty streamowane poprzez platformę on-line. PZU sprawuje także patronat nad Akademią Operową TWON. To program wspierania rozwoju kariery zawodowej młodych, utalentowanych artystów sztuki operowej;
  • Polska Opera Królewska. W 2021 roku pod mecenatem PZU zostały zrealizowane premiery, festiwale muzyczne oraz przygotowana na została szeroka oferta on-line – zawierająca zarówno transmisje na żywo z Opery, jak i retransmisje operowych koncertów;
  • W 2021 roku Grupa PZU została Partnerem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i tym samym Partnerem Konkursu Chopinowskiego. Wspiera też wszystkie pozostałe działania Instytutu. Objęła partnerstwem Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa, Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli oraz działalność edukacyjną Instytutu.

W 2021 roku Bank Pekao uruchomił Wirtualną Galerię Sztuki oraz wydał album zawierający zdjęcia najważniejszych dzieł. W skład kolekcji liczącej prawie 1200 wartościowych eksponatów wchodzą zarówno dzieła twórców sztuki dawnej, jak również prace współczesnych artystów. Symbolicznemu otwarciu galerii towarzyszyło przekazanie dwóch eksponatów z kolekcji Banku o wartości szacunkowej ok. 400 tys. zł do zbiorów Muzeum na Zamku Królewskim oraz Muzeum Narodowemu w Warszawie. Wirtualna Galeria Sztuki Banku Pekao dostępna jest pod adresem: www.pekao.com.pl/galeria-sztuki.