zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Zdarzenia jednorazowe (2017-2021)

PZU Raport Roczny 2021 > Zdarzenia jednorazowe (2017-2021)
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Zdarzenia jednorazowe w Grupie PZU (mln zł) 2017 2018 2019 2020 2021
Efekt wejścia na giełdę spółki z branży logistycznej 0 0 0 0 485
Odpis z tytułu utraty wartości firmy 0 0 0 -1 301 0
Odpis aktywów powstałych w wyniku nabycia Alior Banku 0 0 0 -161 0
Rezerwa na zwrot opłat w przedpłaconych kredytach konsumenckich (TSUE) 0 0 -272 0 0
Doszacowanie rezerw na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za stany wegetatywne 0 -148 0 0 0
Wyższy niż średnia z ostatnich 3 lat poziom szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi (nawałnice) -170 0 0 0 0