zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Koszty akwizycji i administracyjne Grupy PZU

PZU Raport Roczny 2021 > Koszty akwizycji i administracyjne Grupy PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Koszty akwizycji wzrosły w 2021 roku o 255 mln zł w stosunku do poprzedniego roku, a więc o 7,7% i wyniosły 3 572 mln zł. Wzrost to głównie efekt zmiany mix-u produktów i kanałów sprzedaży, w tym wyższego udziału kanałów multiagencyjnego i bankowego w segmencie klienta masowego.

Koszty administracyjne Grupy PZU wyniosły w 2021 roku 6 826 mln zł wobec 6 597 mln zł rok wcześniej, a więc były o 229 mln zł wyższe. W segmencie działalności bankowej (bez uwzględnienia korekt z tytułu wyceny aktywów i zobowiązań do wartości godziwej) wzrosły o 295 mln zł w tym w Banku Pekao, głównie w związku z kosztami integracji wynikającymi z przejęcia wydzielonej części Idea Banku, odbudową zmiennych kosztów wynagrodzeń oraz rosnącą amortyzacją co jest związane z inwestycjami w transformację Banku. W segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce wzrosły o 45 mln zł, m.in. ze względu na utrzymującą się presję płacową, oraz wyższe koszty utrzymania nieruchomości w wyniku indeksacji cen najmu i mediów.