zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Sektor bankowy na GPW

PZU Raport Roczny 2021 > Sektor bankowy na GPW
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Sytuacja w sektorze bankowym

W 2021 roku indeks WIG-banki1 był jednym z najmocniejszych indeksów sektorowym na GPW, notując wzrost o 81,3% r/r. Korelacja indeksu WIG Banki z indeksem WIG20 spadła do 77% (-11 p.p. r/r). Współczynnik beta (w odniesieniu do WIG20) wzrósł do 1,17, tj. o 0,04 r/r. Istotna zmiana tych wskaźników to rezultat bardzo dobrych wyników sektora WIG Banki (+81,3% r/r) na tle głównego indeksu WIG20 (+14,3% r/r).

W 2021 roku najmocniej rosnącym bankiem był Alior Bank, wchodzący w skład Grupy PZU, który zanotował wzrost o 222,3% r/r. W analogicznym okresie drugi bank z Grupy PZU – Pekao, urósł o 99,7% r/r (wartość bez uwzględnienia dywidendy wypłaconej w 2021 roku – 3,21 zł na akcję).

Hossa w sektorze bankowym w 2021 roku miała bardzo dynamiczny i zaskakujący charakter. Jeszcze w 2020 roku wśród inwestorów dominowało przekonanie o rosnącym ryzyku związanym z pogorszeniem się stanu polskiej gospodarki wskutek pandemii COVID-19, co miało prowadzić do wzrostu rezerw na kredyty zagrożone. W rezultacie w 2020 roku WIG Banki był najsłabszym indeksem sektorowym, który zanotował blisko 30% straty r/r. Rok 2021 przyniósł zupełnie odmienny scenariusz. Odradzająca się działalność gospodarcza doprowadziła do wzrostu akcji kredytowej i transakcyjności, co w połączeniu z szerokim zakresem działań optymalizacyjnych i digitalizacji działalności, przyniosło nie tylko bardziej optymistyczne spojrzenie na przyszłość sektora, ale też bardzo wymierne efekty finansowe. Według danych NBP2 po 12 miesiącach 2021 roku zysk netto sektora bankowego wzrósł do 8,9 mld zł wobec 0,3 mld zł straty na koniec 2020 roku.

Wyceny banków rosły także na fali oczekiwań co do wzrostu stóp procentowych, w odpowiedzi na dynamicznie rosnącą inflację. W IV kwartale 2021 roku NBP podniósł główną stopę procentową z najniższego w historii poziomu 0,1% do wyższego niż przed pandemią poziomu 1,75%, co dla banków oznaczało zapowiedź istotnie wyższych zysków z marży odsetkowej.

Banki na GPW w 2021 roku 

Źródło: www.infostrefa.com

1 Indeks dochodowy (przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru)

2 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/naleznosci.html