zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

18.2 Dane ilościowe

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 18.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 16 130 16 105
W ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 9 127 9 205
- odszkodowania i świadczenia 7 442 7 480
- zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 795 874
- koszty likwidacji szkód 890 851
W ubezpieczeniach na życie 7 003 6 900
- odszkodowania i świadczenia 6 776 6 493
- zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 102 273
- koszty obsługi świadczeń 125 134
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych -399 -525
W ubezpieczeniach majątkowych i osobowych -399 -525
Odszkodowania, świadczenia ubezpieczeniowe netto, razem 15 731 15 580

Koszty likwidacji szkód i obsługi świadczeń według rodzaju 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Zużycie materiałów i energii 15 14
Usługi obce 288 296
Podatki i opłaty 33 31
Koszty pracownicze 470 454
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 17 14
Amortyzacja wartości niematerialnych 25 27
Inne, w tym: 167 149
- zasądzone koszty, odsetki i kary w sprawach od odszkodowania 157 136
- pozostałe 10 13
Koszty likwidacji szkód i obsługi świadczeń, razem 1 015 985