zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

4.1 Skład Zarządu jednostki dominującej

PZU Raport Roczny 2021 > 4.1 Skład Zarządu jednostki dominującej
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Od 1 stycznia 2021 roku w skład Zarządu PZU wchodzili:

 • Beata Kozłowska-Chyła – Prezes Zarządu PZU;
 • Ernest Bejda – Członek Zarządu PZU;
 • Marcin Eckert – Członek Zarządu PZU;
 • Małgorzata Kot – Członek Zarządu PZU;
 • Tomasz Kulik – Członek Zarządu PZU;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu PZU;
 • Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu PZU;
 • Krzysztof Szypuła – Członek Zarządu PZU.

7 czerwca 2021 roku Marcin Eckert złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu PZU ze skutkiem na chwilę złożenia rezygnacji.

20 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza PZU powołała Krzysztofa Kozłowskiego w skład Zarządu PZU, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU. Powołanie nastąpiło z dniem 4 sierpnia 2021 roku na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022.

4 lutego 2022 roku Krzysztof Szypuła złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu PZU.

Od 5 lutego 2022 roku do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w skład Zarządu PZU wchodzili:

 • Beata Kozłowska-Chyła – Prezes Zarządu PZU;
 • Ernest Bejda – Członek Zarządu PZU;
 • Małgorzata Kot – Członek Zarządu PZU;
 • Krzysztof Kozłowski – Członek Zarządu PZU;
 • Tomasz Kulik – Członek Zarządu PZU;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu PZU;
 • Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu PZU.