zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Biznes w obliczu zmian klimatu

PZU Raport Roczny 2021 > Biznes w obliczu zmian klimatu
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:
Zobowiązanie - miarą sukcesu w biznesie są dla nas nie tylko same wyniki finansowe, ale osiąganie ich w sposób zrównoważony. Odpowiadając na najważniejsze wyzwanie klimatyczne zobowiązaliśmy się wspierać zrównoważoną i sprawiedliwą transformację gospodarki, opierając się na przyjętych przez Polskę założeniach i strategiach rozwoju, a także na dokumentach i wytycznych takich organizacji i instytucji, jak ONZ, OECD czy Komisja Europejska.

 

Myślimy o przyszłych pokoleniach i dlatego staramy się zahamować zmiany klimatyczne. Zaczęliśmy od siebie i zrobiliśmy już wiele, aby ograniczyć emisję CO2. Teraz chcemy wspierać innych w drodze do niskoemisyjnej gospodarki. Inwestujemy w odnawialne źródła energii, wprowadzamy nowe produkty dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych, wśród nich ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych. Zachęcamy do zielonej transformacji naszych dostawców i partnerów biznesowych. Chcemy wyznaczać pod tym względem najwyższe rynkowe standardy.”
Dorota Macieja, Dyrektor Grupy PZU, Członkini Zarządu PZU Życie odpowiedzialna m.in. za obszar zrównoważonego rozwoju