zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Rekomendacje analityków dla akcji PZU

PZU Raport Roczny 2021 > Rekomendacje analityków dla akcji PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

W 2021 roku rekomendacje dla akcji PZU wydało łącznie 13 instytucji finansowych (krajowych i zagranicznych). Analitycy sell-side opublikowali 23 rekomendacje, tj. o 2 mniej niż w 2020 roku. 96% wszystkich wydanych rekomendacji w tym okresie miało charakter pozytywny lub neutralny.

Statystyka rekomendacji wydanych w 2021 roku 

 

 

Źródło: rekomendacje analityczne, spółka

Różnica między cenami docelowymi z rekomendacji a kursem akcji PZU w 2021 roku wyniosła średnio 10% i była znacznie mniejsza niż w 2020 roku (34%). Ta zmiana to głównie rezultat poprawy sentymentu na globalnych rynkach akcji. Przede wszystkim inwestorzy znacznie spokojnej oceniali nowe doniesienia związane z rozwojem pandemii COVID-19, które w 2020 roku skutkowały gwałtownymi spadkami indeksów globalnych i lokalnych.

Na koniec roku średnia cena akcji PZU z rekomendacji była wyższa od rynkowej o 15%.

Oczekiwania analityków względem kursu akcji PZU w 2022 roku na podstawie rekomendacji aktualnych na koniec grudnia 2021 roku

 

 

Źródło: rekomendacje analityczne, spółka

 

Odchylenie średniej wyceny z rekomendacji od ceny akcji

 

 

Źródło: rekomendacja analityczne, spółka

 

Statystyka cen docelowych z rekomendacji


31 grudnia 2020 31 grudnia 2021 Zmiana Odchylenie cen
z rekomendacji
od ceny akcji
na koniec 2021
roku (35,4 zł)
Najwyższa cena docelowa 39,3 50,0 27,2% 41,4%
Mediana cen docelowych 34,7 40,8 17,6% 15,4%
Średnia cen docelowych 36,1 40,1 11,1% 13,4%
Najniższa cena docelowa 26,8 37,0 38,1% 4,7%

Źródło: rekomendacje analityczne, spółka

Instytucje wydające rekomendacje dla akcji PZU (stan na 31 grudnia 2021 roku)

Instytucja Analityk Dane adresowe
Autonomous Research Youdish Chicooree +44 207 776 3442 ychicooree@autonomous.com
Citi Andrzej Powierża +48 22 690 35 66 andrzej.powierza@citi.com
Erste Securities Łukasz Jańczak +48 22 257 57 54 lukasz.janczak@erstegroup.com
HSBC Thomas Fossard +33 1 56 52 43 40 thomas.fossard@hsbc.com
Ipopema Marta Czajkowska-Bałdyga +48 22 236 92 31 marta.czajkowska-baldyga@ipopema.com
JP Morgan Samuel Goodacre +44 207 1346 720 samuel.goodacre@jpmorgan.com
mBank Michał Konarski +48 22 697 47 37 michal.konarski@mdm.pl
PKO BP Jaromir Szortyka +48 22 580 39 47 jaromir.szortyka@pkobp.pl
Raiffeisen Centrobank Oliver Simkovic +43 1 51520 706 oliver.simkovic@rbinternational.com
Trigon Maciej Marcinowski +48 22 4338 375 maciej.marcinowski@trigon.pl
Santander Kamil Stolarski +48 22 588 81 00 kamil.stolarski@santander.pl
UBS Michał Potyra +27 11 322 7320 michal.potyra@ubs.com
Wood & Company Marta Jeżewska-Wasilewska +48 22 222 15 48 marta.jezewska-wasilewska@wood.com