zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

4.3 Dyrektorzy Grupy PZU

PZU Raport Roczny 2021 > 4.3 Dyrektorzy Grupy PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Od 1 stycznia 2021 roku Dyrektorami Grupy PZU byli:

 • Aleksandra Agatowska (PZU);
 • Ernest Bejda (PZU Życie);
 • Bartłomiej Litwińczuk (PZU);
 • Dorota Macieja (PZU).

4 sierpnia 2021 roku Zarząd PZU Życie powołał Krzysztofa Kozłowskiego na stanowisko Dyrektora Grupy PZU w PZU Życie.

Z dniem 24 sierpnia 2021 roku Ernesta Bejdę odwołano ze stanowiska Dyrektora Grupy PZU w PZU Życie.

4 lutego 2022 roku powołano Krzysztofa Szypułę na stanowisko Dyrektora Grupy PZU w PZU.

Od 4 lutego 2022 roku do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Dyrektorami Grupy PZU byli:

 • Aleksandra Agatowska (PZU);
 • Krzysztof Kozłowski (PZU Życie);
 • Bartłomiej Litwińczuk (PZU);
 • Dorota Macieja (PZU);
 • Krzysztof Szypuła (PZU).