zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

2.2 Jednostki Grupy PZU oraz jednostki stowarzyszone

PZU Raport Roczny 2021 > 2.2 Jednostki Grupy PZU oraz jednostki stowarzyszone
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

L.p. Nazwa podmiotu Siedziba Data objęcia kontroli / znaczącego wpływu % kapitału akcyjnego/udziałowego oraz
% głosów posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PZU
Przedmiot działalności i adres strony internetowej
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Jednostki ubezpieczeniowe objęte konsolidacją
1 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Warszawa nd. nd. nd. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. https://www.pzu.pl/grupa-pzu/spolki/pzu-sa
2 Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA Warszawa 18.12.1991 100,00% 100,00% Ubezpieczenia na życie. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-zycie
3 Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA Warszawa 15.09.2014 100,00% 100,00% Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. https://www.link4.pl/
4 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa 20.11.2015 100,00% 100,00% Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. https://www.tuwpzuw.pl/
5 AB "Lietuvos draudimas" Wilno (Litwa) 31.10.2014 100,00% 100,00% Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.ld.lt/
6 AAS "BALTA" Ryga (Łotwa) 30.06.2014 100,00%1) 99,9949% Ubezpieczenia majątkowe. http://www.balta.lv/
7 PRJSC IC "PZU Ukraine" Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% Ubezpieczenia majątkowe. http://www.pzu.com.ua/
8 PRJSC IC "PZU Ukraine Life Insurance" Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% Ubezpieczenia na życie. http://www.pzu.com.ua/
9 UAB "PZU Lietuva gyvybes draudimas" Wilno (Litwa) 26.04.2002 99,34% 99,34% Ubezpieczenia na życie. https://pzugd.lt/
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa Kapitałowa Pekao
10 Bank Pekao SA Warszawa 07.06.2017 20,02% 20,02% Usługi bankowe. https://www.pekao.com.pl/
11 Pekao Bank Hipoteczny SA Warszawa 07.06.2017 20,02% 20,02% Usługi bankowe. http://www.pekaobh.pl/
12 Pekao Leasing sp. z o.o. Warszawa 07.06.2017 20,02% 20,02% Usługi leasingowe. http://www.pekaoleasing.com.pl/
13 Pekao Investment Banking SA Warszawa 07.06.2017 20,02% 20,02% Usługi maklerskie. http://pekaoib.pl/
14 Pekao Faktoring sp. z o.o. Lublin 07.06.2017 20,02% 20,02% Usług faktoringowe. https://www.pekaofaktoring.pl/
15 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Warszawa 11.12.2017 20,02% 20,02% Tworzenie, reprezentowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. https://www.pekaotfi.pl
16 Centrum Kart SA Warszawa 07.06.2017 20,02% 20,02% Usługi finansowe pomocnicze. http://www.centrumkart.pl/
17 Pekao Financial Services sp. z o.o. Warszawa 07.06.2017 46,81% 2) 46,81% 2) Agent transferowy. http://www.pekao-fs.com.pl/pl/
18 Pekao Direct sp. z o. o. Kraków 07.06.2017 20,02% 20,02% Usługi call – center. https://www.pekaodirect.pl/
19 Pekao Property SA w likwidacji Warszawa 07.06.2017 20,02% 20,02% Działalność deweloperska.
20 FPB - Media sp. z o.o. w upadłości Warszawa 07.06.2017 20,02% 20,02% Działalność deweloperska.
21 Pekao Fundusz Kapitałowy sp. z o.o. w likwidacji Warszawa 07.06.2017 20,02% 20,02% Doradztwo gospodarcze.
22 Pekao Investment Management SA Warszawa 11.12.2017 20,02% 20,02% Zarządzanie aktywami. https://pekaotfi.pl/o-nas/pekao-investment-mangament
23 PeUF sp. z o.o. 3) Warszawa 20.07.2021 20,02% 20,02% Pomocnicza działaność finansowa.  http://www.xelion.pl/
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa Kapitałowa Alior Banku
24 Alior Bank SA Warszawa 18.12.2015 31,93% 31,93% Usługi bankowe. https://www.aliorbank.pl/
25 Alior Services sp. z o.o. Warszawa 18.12.2015 31,93% 31,93% Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
26 Alior Leasing sp. z o.o. Wrocław 18.12.2015 31,93% 31,93% Usługi leasingowe.  https://www.aliorleasing.pl/
27 Meritum Services ICB SA Gdańsk 18.12.2015 31,93% 31,93% Usługi informatyczne.
28 Alior TFI SA Warszawa 18.12.2015 31,93% 31,93% Usługi asset management i zarządzanie subfunduszami Alior SFIO. https://www.aliortfi.com/
29 Absource sp. z o.o. Kraków 04.05.2016 31,93% 31,93% Działalność usługowa w zakresie informatyki.
30 AL Finance sp. z o.o. (dawniej Serwis Ubezpieczeniowy sp. z o.o.) 4) Katowice 30.01.2017 31,93% 31,93% Działalność brokerska.
31 Corsham sp. z o.o Warszawa 04.02.2019 31,93% 31,93% Doradztwo gospodarcze.
32 RBL_VC sp. z o.o. Warszawa 07.11.2019 31,93% 31,93% Działalność związana z zarządzaniem funduszami (venture capital).
33 RBL_VC sp. z o.o. ASI SKA Warszawa 17.04.2020 31,93% 31,93% Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych.
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa PZU Zdrowie
34 PZU Zdrowie SA Warszawa 02.09.2011 100,00% 100,00% Usługi medyczne. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-zdrowie
35 Centrum Medyczne Medica sp. z o.o. Płock 09.05.2014 100,00% 100,00% Usługi medyczne. https://www.plock.pzuzdrowie.pl/
36 Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” sp. z o.o. Ciechocinek 09.05.2014 99,09% 99,09% Usługi szpitalne, rehabilitacyjne, sanatoryjne. http://www.sanatoriumkrystynka.pl/
37 Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III sp. z o.o. Jaworzno 01.12.2014 100,00% 100,00% Usługi medyczne. https://www.jaworzno.pzuzdrowie.pl/
38 Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED sp. z o.o. Łaziska Górne 01.12.2014 57,00% 57,00% Usługi medyczne. http://www.proelmed.pl/
39 Centrum Medyczne Gamma sp. z o.o. Warszawa 08.09.2015 100,00% 100,00% Usługi medyczne. http://www.cmgamma.pl/
40 Centrum Medyczne św. Łukasza sp. z o.o. Częstochowa 09.01.2018 100,00% 100,00% Usługi medyczne. https://www.czestochowa.pzuzdrowie.pl/
41 Starówka sp. z o.o. Warszawa 03.06.2019 100,00% 100,00% Usługi medyczne. https://www.starowkanzoz.pl/
42 Tomma Diagnostyka Obrazowa SA Poznań 09.12.2019 100,00% 100,00% Usługi medyczne.
https://tomma.com.pl/
43 Bonus-Diagnosta sp. z o.o. 5) Poznań 09.12.2019 100,00% 100,00% Usługi medyczne.
Jednostki objęte konsolidacją – pozostałe jednostki
44 Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA Warszawa 08.12.1998 100,00% 100,00% Zarządzanie funduszami emerytalnymi. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pte-pzu
45 PZU Centrum Operacji SA Warszawa 30.11.2001 100,00% 100,00% Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi. https://www.pzu.pl/grupa-pzu/spolki/pzu-centrumoperacji
46 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Warszawa 30.04.1999 100,00% 100,00% Tworzenie, reprezentowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/tfi-pzu
47 PZU Pomoc SA Warszawa 18.03.2009 100,00% 100,00% Usługowa działalność assistance. https://www.pzu.pl/grupa-pzu/spolki/pzu-pomoc
48 PZU Finance AB (publ.) in likvidation 6) Sztokholm (Szwecja) 02.06.2014 100,00% 100,00% Usługi finansowe.
49 PZU Finanse sp. z o.o. Warszawa 08.11.2013 100,00% 100,00% Usługi finansowo-księgowe.
50 Tower Inwestycje sp. z o.o. Warszawa 27.08.1998 100,00% 100,00% Działalność deweloperska, eksploatacja i wynajem nieruchomości. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/tower-inwestycje
51 Ogrodowa-Inwestycje sp. z o.o. Warszawa 15.09.2004 100,00% 100,00% Nabywanie, eksploatacja, wynajem i zbywanie nieruchomości. http://www.ogrodowainwestycje.pl/
52 Arm Property sp. z o.o. Kraków 26.11.2014 100,00% 100,00% Kupno i sprzedaż nieruchomości.
53 Ipsilon sp. z o.o. Warszawa 02.04.2009 100,00% 100,00% Usługowa działalność assistance oraz usługi medyczne.
54 PZU Corporate Member Limited Londyn (Wielka Brytania) 28.09.2017 100,00% 100,00% Działalność inwestycyjna.
55 PZU LAB SA Warszawa 13.09.2011 100,00% 100,00% Usługi konsultingowe, szkoleniowe oraz rozwój innowacji technologicznych w zakresie wsparcia w procesach bezpieczeństwa technicznego i procesowego oraz zarządzania ryzykiem. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-lab
56 Omicron BIS SA Warszawa 28.08.2014 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
57 LLC SOS Services Ukraine Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% Usługi assistance.
58 PZU CASH SA Warszawa 15.09.2017 100,00% 100,00% Pozostałe pośrednictwo pieniężne. https://www.pzu.pl/grupa-pzu/spolki/pzu-cash-sa
59 Tulare Investments sp. z o.o. Warszawa 15.09.2017 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
60 PZU Projekt 01 SA Warszawa 01.09.2020 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
Jednostki objęte konsolidacją - Grupa Kapitałowa Armatura
61 Armatura Kraków SA Kraków 07.10.1999 100,00% 100,00% Produkcja i sprzedaż grzejników, baterii sanitarnych oraz administracja i zarządzanie grupą kapitałową. https://www.kfa.pl/
62 Aquaform SA Środa Wlkp. 15.01.2015 100,00% 100,00% Produkcja i sprzedaż wyposażenia łazienkowego.  http://www.aquaform.com.pl/
63 Aquaform Badprodukte GmbH in Liquidation Anhausen (Niemcy) 15.01.2015 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
64 Aquaform Ukraine ТОW Żytomierz (Ukraina) 15.01.2015 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
65 Aquaform Romania SRL 7) Prejmer (Rumunia) 15.01.2015 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
Jednostki objęte konsolidacją – fundusze inwestycyjne
66 PZU SFIO Universum Warszawa 15.12.2009 nd. nd. Lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu.
67 PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 8) Warszawa 21.11.2011 nd. nd. j.w.
68 PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1 Warszawa 12.12.2012 nd. nd. j.w.
69 PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2 Warszawa 19.11.2012 nd. nd. j.w.
70 inPZU Inwestycji Ostrożnych Warszawa 10.04.2018 nd. nd. j.w.
71 inPZU Obligacje Polskie Warszawa 10.04.2018 nd. nd. j.w.
72 inPZU Akcje Polskie Warszawa 10.05.2018 nd. nd. j.w.
73 inPZU Akcji Rynków Rozwiniętych Warszawa 10.05.2018 nd. nd. j.w.
74 inPZU Obligacji Rynków Rozwiniętych Warszawa 10.05.2018 nd. nd. j.w.
75 inPZU Obligacji Rynków Wschodzących Warszawa 10.05.2018 nd. nd. j.w.
76 inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących Warszawa 28.10.2019 nd. nd. j.w.
77 inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek Warszawa 28.10.2019 nd. nd. j.w.
78 inPZU Akcje CEE plus Warszawa 28.10.2019 nd. nd. j.w.
79 inPZU Puls Życia 2025 Warszawa 22.10.2020 nd. nd. j.w.
80 inPZU Puls Życia 2030 Warszawa 22.10.2020 nd. nd. j.w.
81 inPZU Puls Życia 2040 Warszawa 22.10.2020 nd. nd. j.w.
82 inPZU Puls Życia 2050 Warszawa 22.10.2020 nd. nd. j.w.
83 inPZU Puls Życia 2060 Warszawa 22.10.2020 nd. nd. j.w.
84 PZU FIZ Legato Warszawa 11.08.2021 nd. nd. j.w.
85 inPZU Akcje Rynku Surowców Warszawa 15.12.2021 nd. nd. j.w.
86 inPZU Akcje Rynku Złota Warszawa 15.12.2021 nd. nd. j.w.
87 inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii Warszawa 15.12.2021 nd. nd. j.w.
88 inPZU Akcje Sektora Informatycznego Warszawa 15.12.2021 nd. nd. j.w.
89 inPZU Akcje Sektora Nieruchomości Warszawa 15.12.2021 nd. nd. j.w.
90 inPZU Akcje Europejskie Warszawa 15.12.2021 nd. nd. j.w.
91 inPZU Obligacje Inflacyjne Warszawa 15.12.2021 nd. nd. j.w.
Jednostki stowarzyszone
92 GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA Gliwice 08.06.1999 30,00% 30,00% Obsługa ubezpieczeń. http://gsupomoc.pl/
93 Sigma BIS SA Warszawa 03.10.2019 34,00% 34,00% Działalność reklamowa.  https://paypo.pl/
94 RUCH SA Warszawa 23.12.2020 30,92% 30,92% Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych prowadzonych w wyspecjalizowanych sklepach. https://ruch.com.pl/
95 Krajowy Integrator Płatności SA 9) Poznań 31.03.2021 7,67% nd. Pozostałe pośrednictwo pieniężne. https://tpay.com/

1) Po zrealizowanych w trakcie 2021 roku transakcjach nabycia akcji od akcjonariuszy mniejszościowych w akcjonariacie Balty pozostaje jeden akcjonariusz mniejszościowy posiadający 1 akcję.
2) PZU posiada bezpośrednio 33,5% akcji Pekao Financial Services sp. z o.o. a Pekao – 66,5%.
3) 20 lipca 2021 roku Pekao Leasing sp. z o.o. nabył 100 udziałów spółki PeUF sp. z o.o., stanowiących 100% w kapitale i głosach spółki.
4) 6 sierpnia 2021 roku zarejestrowano zmianę nazwy spółki.
5) Dodatkowe informacje o nabyciu NZOZ Grupa Medical sp. z o.o., a następnie jej połączeniu z Bonus-Diagnosta sp. z o.o. zaprezentowano w punkcie 2.3.1.3.
6) 4 maja 2021 roku Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o rozpoczęciu procedury likwidacyjnej spółki. 20 maja 2021 roku właściwy sąd rejestrowy w Sztokholmie ogłosił wszczęcie procesu dobrowolnej likwidacji spółki, a likwidator rozpoczął czynności w kierunku likwidacji podmiotu.
7) 5 stycznia 2022 roku spółka została wykreślona z rejestru.
8) Fundusz PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 prowadzi swoją działalność inwestycyjną poprzez 30 zależnych spółek prawa handlowego (objętych konsolidacją) mających charakter jednostek specjalnego przeznaczenia. Dodatkowe informacje o połączeniu PZU FIZ Sektora Nieruchomości oraz PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 zaprezentowano w punkcie 2.3.2.
9) Jednostka stowarzyszona z Pekao, w której posiada on 38,33% udziału. W konsekwencji Zarząd PZU uznaje, że Grupa PZU wywiera na tę jednostkę znaczący wpływ.