zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Wyniki z kapitałów i wpływów

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki z kapitałów i wpływów
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:
[GRI 102-15]

Grupa PZU oddziałuje w znaczący sposób m.in. na polską gospodarkę, społeczeństwo oraz środowisko. Przede wszystkim jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Zatrudniając kilkadziesiąt tysięcy pracowników, zapewnia znaczne wpływy do budżetu z odprowadzanych podatków, inwestuje swoje aktywa w akcje spółek, dostarczając tym samym środki na ich rozwój oraz obligacje, pomagając finansować ważne dla kraju przedsięwzięcia infrastrukturalne, rozwój szkolnictwa czy opieki medycznej. Dzięki zgromadzonym aktywom Grupa jest znaczącym uczestnikiem rynku finansowego w Polsce, mając duży wpływ na jego stan oraz kierunki rozwoju. Dzięki wypłacanym odszkodowaniom pomaga zachować ciągłość działania przedsiębiorstwom w nieoczekiwanych sytuacjach i uniknąć poważnych problemów finansowych wynikających np. z przestojów w produkcji.

Ubezpieczając miliony Polaków PZU ma realny wpływ na ich życie. Przede wszystkim wypłacane świadczenia pomagają zachować stabilność finansową rodzinom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji, np. na skutek choroby lub śmierci jednego z członków, utraty dachu nad głową w wyniku pożaru, podtopienia itp. jest to dodatkowa ochrona, która daje poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Ponadto w ostatnich latach obserwowany jest znaczący wzrost zainteresowania prywatną opieką medyczną. Dzięki korzystnym ofertom klienci zyskali dostęp do wysokiej jakości usług medycznych, co przekłada się na jakość badań, diagnozy i szybkość podjęcia leczenia, co w wielu przypadkach jest czynnikiem decydującym o powodzeniu terapii. Tym samym, prywatna opieka medyczna odciąża publiczną służbę zdrowia, nie tylko podnosząc jakość życia osób posiadających prywatne pakiety, lecz także sprawia, że służba publiczna staje się bardziej wydolna i dostępna dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na opiekę prywatną. Dodatkowo dzięki oferowanym produktom oraz funduszom inwestycyjnym PZU pragnie wspierać Polaków w gromadzeniu oszczędności i zwiększać ich świadomość w tym obszarze, poprawiając tym samym dobrobyt społeczeństwa.

PZU przez swoje działania wpływa także na środowisko. Dzięki swojej pozycji na rynku, Grupa wyznacza nowe trendy np. wybierając inwestycje pro środowiskowe, dostawców, którzy działają w sposób zrównoważony, podkreśla znaczenie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W Strategii ESG została uwzględniona droga do neutralności. Do 2024 PZU będzie w pełni korzystać z zielonej energii elektrycznej, ograniczać pozostałe emisje, a tam gdzie będzie to niemożliwe – rekompensować je. Do 2030 roku PZU planuje większą redukcję emisje z własnych źródeł oraz tych pochodzące ze zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz rozpocznie pracę nad redukcją emisji w łańcuchu wartości. To oznacza, że będzie wpływać na to, aby również ci, którzy współpracują z PZU, stali się neutralni klimatycznie: do 2040 dostawcy i partnerzy, a do 2050 roku – klienci ubezpieczeniowi oraz inwestycje. Dodatkowo Grupa planuje zwiększyć zaangażowanie kapitałowe w inwestycje wspierające transformację klimatyczno-energetyczną. Jednym z przykładów tych działań jest przeznaczenie 100 mln zł na współfinansowanie budowy największej w Polsce elektrowni wiatrowej.

MODEL OPERACYJNY

Kapitały (2021)

Wynik z kapitałów (2021)

Wpływ (2021)