zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Rating

Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

PZU

PZU i PZU Życie od 2004 roku podlegają regularnej ocenie przez agencję ratingową S&P Global Ratings (S&P). Rating nadany PZU i PZU Życie wynika z analizy danych finansowych, pozycji konkurencyjnej, zarządzania i strategii korporacyjnej obu spółek oraz ratingu kraju. Zawiera również perspektywę ratingową (outlook), czyli przyszłą ocenę sytuacji spółek w przypadku zaistnienia określonych okoliczności.

Ostatnia aktualizacja oceny ratingowej miała miejsce 3 listopada 2021 roku, w ramach której S&P potwierdziła rating siły finansowej i rating siły kredytowy dla PZU i jego głównych podmiotów zależnych na poziomie 'A-'. Perspektywa pozostała bez zmian (stabilna). W uzasadnieniu agencji wskazano na dobre perspektywy wzrostu, przy utrzymaniu stabilnej pozycji kapitałowej.

Rating PZU
Obecnie Poprzednio
Nazwa zakładu Rating oraz perspektywa Ostatnia zmiana Rating oraz perspektywa Data aktualizacji
PZU
Rating siły finansowej A- /stabilna/ 6 kwietnia 2020 A- /pozytywna/ 14 czerwca 2019
Rating wiarygodności kredytowej A- /stabilna/ 6 kwietnia 2020 A- /pozytywna/ 14 czerwca 2019
PZU ŻycieRating siły finansowej A- /stabilna/ 6 kwietnia 2020 A- /pozytywna/ 14 czerwca 2019
Rating wiarygodności kredytowej A- /stabilna/ 6 kwietnia 2020 A- /pozytywna/ 14 czerwca 2019
TUW PZUWRating siły finansowej A- /stabilna/ 6 kwietnia 2020 A- /pozytywna/ 14 czerwca 2019

Źródło: S&P Global Rating

Rating Polski

1 października 2021 roku agencja ratingowa S&P dokonała okresowego przeglądu oceny ratingowej Polski i zdecydowała o utrzymaniu oceny na poziomie A- dla długo- i A-2 dla krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A dla długo- i A-1 dla krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym.

Rating Polski
Obecnie Poprzednio
Kraj Rating oraz perspektywa Data aktualizacji Rating oraz perspektywa Data aktualizacji
Rzeczpospolita Polska
Rating wiarygodności kredytowej (długoterminowy w walucie lokalnej) A /stabilna/ 12 października 2018 A- /pozytywna/ 13 kwietnia 2018
Rating wiarygodności kredytowej (długoterminowy w walucie zagranicznej) A- /stabilna/ 12 października 2018 BBB+ /pozytywna/ 13 kwietnia 2018
Rating wiarygodności kredytowej (krótkoterminowy w walucie lokalnej) A-1 12 października 2018 A-2 13 kwietnia 2018
Rating wiarygodności kredytowej (krótkoterminowy w walucie zagranicznej) A-2 13 kwietnia 2018 A-2 13 kwietnia 2018

Źródło: S&P Global Rating


Bank Pekao

Bank Pekao współpracuje z trzema wiodącymi agencjami ratingowymi: Fitch Ratings, S&P Global Ratings i Moody’s Investors Service. Fitch Ratings i S&P Global Ratings przygotowują oceny na zlecenie banku na podstawie zawartych z nim umów. Agencja Moody’s Investors Service Bank, z którą Pekao nie ma umowy, dokonuje oceny na podstawie publicznie dostępnych informacji i spotkań przeglądowych.

Rating (Fitch)

23 września 2021 roku agencja ratingowa Fitch Ratings poinformowała bank o zmianie perspektyw ratingowych „długoterminowej oceny IDR” i „krajowej długoterminowej oceny” z „negatywnych” na „stabilne” oraz o utrzymaniu wszystkich ocen ratingowych na dotychczasowym poziomie.

Rating (Fitch) Bank Pekao Polska
Ocena długookresowa emitenta (IDR) BBB+ A-
Ocena krótkookresowa emitenta (IDR) F2 F1
Ocena viability bbb+ -
Ocena wsparcia 5 -
Minimalna ocena wsparcia Brak wsparcia -
Perspektywa Stabilna Stabilna

Rating (S&P Global Ratings)

24 czerwca 2021 roku agencja ratingowa S&P Global Ratings utrzymała oceny ratingowe banku na dotychczasowym poziomie oraz stabilną perspektywę ratingową.

29 stycznia 2022 roku S&P Global Ratings poinformował o utrzymaniu ocen ratingowych na dotychczasowym poziomie oraz stabilnej perspektywy ratingowej Banku Pekao. Według S&P, wydana ocena ratingowa odzwierciedla silną pozycję biznesową banku, a także wysokie zaufanie klientów wynikające z posiadania silnych akcjonariuszy związanych z państwem – PZU i PFR.

Rating (S&P Global Ratings) Bank Pekao Polska
Ocena długookresowa w walutach obcych BBB+ A-
Ocena długookresowa w walucie krajowej BBB+ A
Ocena krótkookresowa w walutach obcych A-2 A-2
Ocena krótkookresowa w walucie krajowej A-2 A-1
Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+ -
Perspektywa Stabilna Stabilna
S&P Global Ratings (ocena kontrahenta w przypadku przymusowej restrukturyzacji)

Ocena długoterminowa zobowiązań w walutach obcych A- -
Ocena krótkoterminowa zobowiązań w walutach obcych A-2 -
Ocena długoterminowa zobowiązań w walucie krajowej A- -
Ocena krótkoterminowa zobowiązań w walucie krajowej A-2 -

Moody's Investors Service Ltd. (oceny niezamawiane przez bank)

7 stycznia 2021 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service poinformowała o utrzymaniu długoterminowej oceny depozytów na poziomie „A2”, krótkoterminowej oceny depozytów na poziomie „P-1” oraz stabilnej perspektywy dla długoterminowej oceny depozytów. Równocześnie agencja Moody’s obniżyła ocenę indywidualną („Baseline Credit Assesment” lub „BCA”) i skorygowaną ocenę indywidualną („Adjusted Baseline Credit Assesment” lub „Adjusted BCA”) banku do poziomu „baa2” z poziomu „baa1” oraz długoterminową ocenę ryzyka kontrahenta („Counterparty Risk Rating” lub „CRR”) do poziomu „A2” z poziomu „A1”. Długoterminowa opinia o ryzyku kontrahenta („Counterparty Risk Assesment” lub „CRA”) również została obniżona do poziomu „A2(cr)” z „A1(cr)”. Krótkoterminowe oceny kontrahenta CRR i CRA zostały odpowiednio utrzymane na poziomach „P-1” i „P-1(cr)”.

Moody's Investors Service Ltd. (oceny niezamawiane przez bank) Bank Pekao Polska
Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych A2 A2
Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1
Baseline Credit Assessment baa2 -
Długookresowa ocena ryzyka kredytowego kontrahenta A2(cr) -
Krótkookresowa ocena ryzyka kredytowego kontrahenta Prime-1(cr) -
Perspektywa Stabilna Stabilna
Długoterminowy rating ryzyka kontrahenta (Long-term Counterparty Risk Rating) A2 -
Krótkoterminowy rating ryzyka kontrahenta (Short-term Counterparty Risk Rating) Prime-1 -

Alior Bank

Fitch Ratings

8 grudnia 2021 roku Fitch Ratings zmieniła perspektywę ratingu Alior Banku z „negatywnej” na „stabilną” oraz potwierdziła przyznane oceny ratingowe.

Fitch Ratings Alior Bank Polska
Ocena długookresowa emitenta (IDR) BB A-
Ocena krótkookresowa emitenta (IDR) B F1
Ocena viability bb -
Ocena wsparcia rządowego (GSR) ns -
Perspektywa Stabilna Stabilna

S&P Global Ratings

24 czerwca 2021 roku S&P Global Ratings zmieniła perspektywę ratingu Alior Banku z „negatywnej” na „stabilną”.

8 grudnia 2021 roku agencja potwierdziła przyznane oceny ratingowe.

S&P Global Ratings Alior Bank Polska
Ocena długookresowa w walutach obcych BB A-
Ocena długookresowa w walucie krajowej BB A
Ocena krótkookresowa w walutach obcych B A-2
Ocena krótkookresowa w walucie krajowej B A-1
Ocena samodzielna (Stand-alone) bb- -
Perspektywa Stabilna Stabilna