zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Indeks zgodności z ustawą o rachunkowości

PZU Raport Roczny 2021 > O raporcie > Indeks zgodności z ustawą o rachunkowości
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Wymogi ustawy o rachunkowości w zakresie ujawniania danych niefinansowych Czy wymóg ustawy został spełniony Rozdział
Opis modelu biznesowego jednostki oraz kluczowe wskaźniki efektywności TAK Model tworzenia wartości/Kapitały - zarządzanie i pomiar [IIRC]
Opis zarządzania ryzykami zidentyfikowanymi jako istotne TAK Zarządzanie ryzykiem [IIRC]
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do przeciwdziałania korupcji TAK Kluczowe ryzyka niefinansowe/Przeciwdziałanie korupcji
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do poszanowania praw człowieka TAK Poszanowanie praw człowieka i różnorodność
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z tematami istotnymi w relacji z konsumentem/klientem, jakością TAK Klient w centrum uwagi
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do zagadnień pracowniczych TAK Pracodawca pierwszego wyboru
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do środowiska naturalnego TAK Wpływ na środowisko naturalne i klimat
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do zagadnień społecznych TAK Zaangażowanie społeczne Grupy PZU