zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Ankieta Raport Roczny 2021

PZU Raport Roczny 2021 > Ankieta Raport Roczny 2021
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:
1 Jaką instytucję Pani/Pan reprezentuje?
2 Na ile zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że obecny sposób prezentacji danych jest czytelny i kompletny:
3 Który z dostępnych rozdziałów jest dla Pana/Pani najbardziej wartościowy ze względu na zawarte informacje:
4 Jak ogólnie ocenia Pan/Pani tegoroczny Raport Roczny w wersji online? Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą ocenę):
5 Czy interaktywne narzędzia dostępne w raporcie: analizator kursu akcji oraz analizator wyników są dla Pana/Pani przydatne, jeśli nie to prosimy o słowo krytyki?
6 Jaki jeszcze rodzaj informacji według Pana/Pani powinien się znaleźć w przyszłorocznym raporcie? Inne uwagi do raportu?