zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Zagregowane dane dotyczące zatrudnienia

PZU Raport Roczny 2021 > Zagregowane dane dotyczące zatrudnienia
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:
[GRI 102-8]

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć (w przeliczeniu na etaty):


Liczba pracowników
2020 2021
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Suma 26 654 13 202 39 857 25 772 12 894 38 666

Łączna liczba pracowników według rodzaju umowy (w przeliczeniu na etaty):


Liczba pracowników
2020 2021
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
zatrudnionych na czas określony 3 282 1 804 5 086 2 993 1 579 4 571
zatrudnionych na czas nieokreślony 23 372 11 398 34 770 22 779 11 315 34 095
Suma 26 654 13 202 39 857 25 772 12 894 38 666

Łączna liczba pracowników w podziale na grupy wiekowe (w przeliczeniu na etaty):


Liczba pracowników
2020 2021
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
<30 3 324 1 963 5 287 3 048 1 740 4 787
30-50 17 437 8 883 26 320 16 954 8 753 25 707
>50 5 893 2 357 8 250 5 770 2 401 8 171
Suma 26 654 13 202 39 857 25 772 12 894 38 666

Łączna liczba pracowników według wymiaru etatu (w przeliczeniu na osoby)1:


Liczba pracowników
2020 2021
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
pełny etat 25 674 12 743 38 417 24 916 12 475 37 391
niepełny etat 1 906 1 348 3 254 1 809 1 494 3 303
Suma 27 580 14 091 41 671 26 725 13 969 40 694

Łączna liczba pracowników według struktury zatrudnienia (w przeliczeniu na osoby)2:


Liczba pracowników
2020 2021
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Członkowie zarządu 36 105 141 33 111 144
Menadżerowie 2 842 2 342 5 184 2 781 2 350 5 131
Pozostali 24 738 11 739 36 477 23 953 11 574 35 527
Suma 27 616 14 186 41 802 26 767 14 035 40 802

Łączna liczba współpracowników (w przeliczeniu na osoby)3:


Liczba pracowników
2020 2021
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Agenci (spółki ubezpieczeniowe) 422 147 569 300 93 393
Zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło i zlecenie) 5 195 2 431 7 626 5 579 2 663 8 242
Zatrudnieni na podstawie umowy stażowej 1 1 2 0 2 2
Samozatrudnieni 1 006 939 1 945 571 541 1 112
Suma 6 624 3 518 10 142 6 450 3 299 9 749

[GRI 405-1]

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności w przeliczeniu na etaty:

Pracownicy wg kategorii wiekowej i różnorodności Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników w danej kategorii w PZU
2020 2021
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
<30 lat 58,2% 41,8% 60,4% 39,6%
30–50 lat 60,2% 39,8% 60,2% 39,8%
>50 lat 49,9% 50,1% 50,6% 49,4%
Ogółem w podziale na płeć 58,1% 41,9% 58,4% 41,6%
Obcokrajowcy* 0% 0% 0,2% 0,1%

* odpowiednio odsetek liczby kobiet (obcokrajowców) do łącznej liczby kobiet w PZU oraz odsetek liczby mężczyzn (obcokrajowców) do łącznej liczby mężczyzn w PZU

Pracownicy wg kategorii wiekowej i różnorodności Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników w danej kategorii w PZU Życie
2020 2021
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
<30 lat 63,8% 36,2% 66,1% 33,9%
30–50 lat 68,4% 31,6% 68,3% 31,7%
>50 lat 71,0% 29,0% 70,7% 29,3%
Ogółem w podziale na płeć 68,4% 31,6% 68,5% 31,5%
Obcokrajowcy* 0% 0% 0% 0%

* odpowiednio odsetek liczby kobiet (obcokrajowców) do łącznej liczby kobiet w PZU Życie oraz odsetek liczby mężczyzn (obcokrajowców) do łącznej liczby mężczyzn w PZU Życie

Pracownicy wg struktury zatrudnienia Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników w danej kategorii w PZU
2020 2021
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Stanowiska menedżerskie 53,8% 46,2% 54,3% 45,7%
Pozostali pracownicy 58,9% 41,1% 59,2% 40,8%
Ogółem w podziale na płeć 58,1% 41,9% 58,4% 41,6%

Pracownicy wg struktury zatrudnienia Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników w danej kategorii w PZU Życie
2020 2021
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Stanowiska menedżerskie 58,5% 41,5% 57,7% 42,3%
Pozostali pracownicy 70,3% 29,7% 70,6% 29,4%
Ogółem w podziale na płeć 68,4% 31,6% 68,5% 31,5%

Pracownicy wg struktury zatrudnienia Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników w PZU
2020 2021
<30 lat 30–50 lat >50 lat <30 lat 30–50 lat >50 lat
Stanowiska menedżerskie 1,4% 83,6% 15,1% 1,4% 81,2% 17,4%
Pozostali pracownicy 13,7% 68,0% 18,3% 12,4% 68,6% 18,9%

Pracownicy wg struktury zatrudnienia Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników w PZU Życie
2020 2021
<30 lat 30–50 lat >50 lat <30 lat 30–50 lat >50 lat
Stanowiska menedżerskie 1,8% 82,4% 15,7% 1,4% 81,8% 16,7%
Pozostali pracownicy 12,8% 70,3% 16,9% 11,3% 70,6% 18,1%

1, 2, 3 Dane PZU SA i PZU Życie liczone łącznie tj. osoba zatrudniona w dwóch spólkach jednocześnie nie jest dublowana