zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Beata Kozłowska-Chyła, Prezes Zarządu PZU

PZU Raport Roczny 2021 > Beata Kozłowska-Chyła, Prezes Zarządu PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Szanowni Państwo,

Grupa PZU to największy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej konglomerat finansowy, o aktywach blisko 400 mld zł. Jesteśmy obecni w pięciu krajach regionu, w samej Polsce ciesząc się zaufaniem ok. 22 mln klientów. To dla nas ogromna nobilitacja, ale też wielkie zobowiązanie. Mamy świadomość, w jak dużym stopniu możemy wpływać na rynkowe standardy i postawy społeczne. Odpowiedzialnie wykorzystujemy ten potencjał, by współtworzyć bardziej zrównoważone, przyjazne i bezpieczne środowisko do życia i pracy dla wszystkich naszych interesariuszy. Angażujemy się konstruktywnie w rozwiązywanie kluczowych problemów globalnych i lokalnych, w tym związanych z negatywnymi skutkami zmian klimatu. Chcemy wypracowywać istotne i powtarzalne korzyści dla naszych klientów i akcjonariuszy, przykładając wagę nie tylko do samych wyników finansowych, ale też do sposobu, w jaki je osiągamy. 

Strategia ESG „Rozwój w równowadze”, będąca jednym z filarów nowej strategii Grupy PZU na lata 2021-2024, wyznacza nasze ambicje w dziedzinie ochrony środowiska, zaangażowania społecznego i ładu korporacyjnego. To kompleksowa odpowiedź na najważniejsze współczesne wyzwania wskazująca, że Grupa PZU chce rozwijać swój biznes w sposób zrównoważony, czyli uwzględniający czynniki klimatyczne, społeczne oraz najlepsze praktyki zarządcze. Strategia ESG porządkuje i wzmacnia spójność wieloletnich działań Grupy PZU w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz wyznacza ścieżkę realizacji konkretnych, kluczowych celów. 

Szerokie wdrożenie czynników ESG i wkomponowanie ich w całą działalność i kulturę korporacyjną Grupy PZU jest dostrzegane i doceniane. Nasze działania znajdują odzwierciedlenie w ocenach i ratingach ESG. W lutym 2022 r. PZU SA otrzymał rating ryzyka ESG od wiodącej agencji Sustainalytics. Oceniła ono ryzyko doświadczenia przez PZU istotnych negatywnych skutków finansowych spowodowanych czynnikami ESG jako niskie.

W roku 2021 Grupa PZU wyraźnie zaznaczyła swoje ambicje w obszarze odpowiedzialności klimatycznej, przyjmując rolę partnera zielonej transformacji energetycznej polskiej gospodarki, który wdraża najlepsze praktyki oraz inspiruje do podobnych działań innych. Bardzo konsekwentnie zmniejszamy nasz ślad węglowy, ograniczając emisje własne oraz rekompensując te, których nie da się już zredukować. Wprowadziliśmy unikatowe na rynku ubezpieczenia dla właścicieli instalacji OZE, zarówno indywidualnych, jak korporacyjnych, by odpowiedzieć na ich praktyczne potrzeby oraz wspierać rozwój sektora odnawialnej energii. W ciągu kilku miesięcy od ogłoszenia Strategii ESG zobowiązaliśmy się do finansowania budowy lub rozbudowy farm wiatrowych kwotą ponad 150 mln zł oraz zainwestowaliśmy ok. 300 mln zł w obligacje ESG.

Grupa PZU aktywnie angażuje się również w działania prospołeczne, m.in. poprawiające bezpieczeństwo w lokalnych wspólnotach, popularyzujące profilaktykę zdrowotną lub aktywność sportową. Sprawuje także mecenat nad wieloma instytucjami kultury i sztuki. Włączamy się w rozwiązywanie najistotniejszych problemów społecznych. W samym 2021 r. Grupa PZU przekazała 6,2 mln zł na wsparcie finansowe i rzeczowe walki z COVID-19. Działania te objęły pomoc dla szpitali, wsparcie infolinii pomocowych, udział w Narodowym Programie Szczepień, programach Profilaktyka 40 Plus i Domowa Opieka Medyczna. Stworzyliśmy też nowe programy, których celem jest zmniejszenie postpandemicznej „luki zdrowotnej” u dorosłych oraz dzieci i młodzieży: Droga do Zdrowia z PZU oraz Dobra Drużyna PZU.

Pragniemy również kreować najlepsze standardy w zakresie przejrzystości biznesu oraz relacji z interesariuszami, m.in. pracownikami, klientami, akcjonariuszami, regulatorami rynku. W roku 2021 podjęliśmy decyzję o przejściu na stałe w tryb pracy hybrydowej oraz wdrożyliśmy szereg narzędzi i programów wspierających pracowników w tym procesie. Otwarte, włączające środowisko pracy, rozbudowany ekosystem pracowniczych benefitów, bogata oferta szkoleń czy atrakcyjne programy staży i praktyk od lat przynoszą Grupie PZU uznanie i liczne nagrody jako atrakcyjnemu pracodawcy. Jako pierwsza spółka finansowa na GPW uruchomiliśmy program lojalnościowy dla akcjonariuszy Moje Akcje PZU.

Niniejszy raport, który z przyjemnością oddaję w Państwa ręce, potwierdza naszą najwyższą staranność w obszarze sprawozdawczości niefinansowej. Został on sporządzony zgodnie z uznanymi standardami i najlepszymi praktykami rynkowymi, uwzględniając jednocześnie nowe wymogi informacyjne wynikające z regulacji Unii Europejskiej. Jestem przekonana, że opisane w nim działania wskazują, iż Grupa PZU jest liderem wyznaczającym trendy dla całego sektora finansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej biznesu.

Z poważaniem

dr hab. Beata Kozłowska-Chyła

Prezes Zarządu PZU